Warmtepompen

Het vakblad Warmtepompen is met een volwaardige website en magazine een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompenindustrie over toepassingen in de gebouwde omgeving. Het is een geweldig middel om uw communicatiedoelstellingen te behalen; of deze nou op corporate niveau liggen of u wilt (sales)leads genereren:

Enkele voorbeelden

 • De Warmtepompen Innovatieroutes tijdens diverse vakbeurzen kenden een volle bezetting. Zowel deelnemers als standhouders zijn erg tevreden.
 • Plaats een whitepaper op onze website en ontvang gekwalificeerde leads

Vakblad Warmtepompen verschijnt in de gehele bouwkolom.

Meer weten? Download de complete mediakit!

Op deze pagina vindt u:

Redactionele formule

Warmtepompen is het verbindende platform in de bouwketen als het gaat om de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Door de heldere rubricering informeert Warmtepompen over de organisatie van een duurzame klimaat- en energievoorziening in woningen en gebouwen, wet- en regelgeving, beschikbare techniek, best practices en duurzame innovators.

Deze informatie ondersteunt opdrachtgevers in de bouwketen (overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) bij de vormgeving en uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij zorgt Warmtepompen voor contact van duurzame opdrachtgevers met duurzame ontwerpers als architecten en bestekschrijvers en duurzame adviseurs als installatieadviseurs en ingenieursbureaus.

Het bereik van Warmtepompen onder relevante branche- en belangenorganisaties, ESCo's, duurzame installateurs, subsidiebureaus en toeleveranciers maakt de doelgroepbenadering (keten) sluitend.

In de redactieraad van Warmtepompen zijn experts vanuit overheid, opdrachtgevers en warmtepompindustrie vertegenwoordigd.

Marktgids Warmtepompen 2016 - 2017

Marktgids Warmtepompen 2016 - 2017

Er wordt dan ook volop geanticipeerd op de kansen die duurzame klimaatinstallaties bieden. De overheid zet financiële instrumenten in om de vraag te stimuleren, de markt ontwikkelt innovatieve technologie en nieuwe toepassingsmogelijkheden, en steeds meer eindgebruikers willen een duurzame woning of bedrijfsruimte met een lage energierekening. De komende jaren zijn dus zeer
kansrijk voor de toepassing van warmtepompen.

Integrale samenwerking
Om die kansen succesvol te verzilveren is een integrale aanpak nodig. Opdrachtgevers, architecten,
adviseurs, leveranciers, installateurs, ESCo’s en andere betrokkenen moeten samenwerken, kennis opdoen en gebruikmaken van elkaars expertise. Het is dus van belang dat professionals elkaar kunnen vinden en dat ze inzicht hebben in welke partijen actief zijn op de warmtepompmarkt. De marktsgids Warmtepompen is daarbij een waardevol hulpmiddel. Het biedt partijen in de bouwkolom en (mede-) beslissers op het gebied van duurzame klimaatinstallaties een overzicht van de
warmtepompmarkt. De gids is een naslagwerk waar ongeveer 5.000 professionals uit verschillende lagen van de bouwkolom uit kunnen putten. Enerzijds dankzij het in rubrieken onderverdeelde adressenoverzicht, anderzijds doordat ze per rubriek in toegankelijk taalgebruik over de
laatste marktontwikkelingen kunnen lezen.

Opbouw
De gids is overzichtelijk ingedeeld in rubrieken, en voor iedere rubriek worden door de redactie de actuele trends beschreven. Per rubriek staan vervolgens alle gerelateerde bedrijven bij elkaar, in een overzichtelijke blokstructuur.
Per vermelding worden één of meerdere toepassingsgebieden toegevoegd waarin het betreffende bedrijf actief is:
• woningbouw en/of
• commercieel vastgoed en/of
• maatschappelijk vastgoed

De gids geeft een marktoverzicht van:
Aanbieders van warmtepompen (lucht/water, wko, oppervlaktewater), aanbieders van afgiftesystemen, adviseurs, platformen, brancheverenigingen,
certificeerders & opleidingen)

Per rubriek is een artikel met actuele trends opgenomen
U hebt de mogelijkheid om in de gids uw producten/diensten te presenteren

Door middel van een advertentie, advertorial of projectbeschrijving kunt u zich in de gids profileren als leverancier, kennispartij én (toekomstig) partner.

DOWNLOAD HIER DE SALESSHEET VAN MARKTGIDS WARMTEPOMPEN

Doelgroep

Het vakblad Warmtepompen is een belangrijke informatiebron voor:

 • overheden
 • vastgoedbedrijven
 • woningcorporaties
 • projectontwikkelaars
 • bouwbedrijven
 • architecten
 • bestekschrijvers
 • installatieadviseurs
 • ingenieursbureaus
 • ESCo's
 • installateurs (koeltechniek-verwarmingstechniek)
 • brancheorganisaties
 • subsidiebureaus
 • 'sturende' (rijks en semi-rijks) organisaties en overheden.

Bereik

Online bereik

Website: Gemiddeld per maand:   Website: Gemiddeld per maand
Unieke bezoekers +/- 1.040   Terugkerend bezoek +/- 36%
Bezoeken +/- 1.350   Pagina’s/bezoek 2,35
Paginaweergaven +/- 3.200   Tijd op pagina 1.52 minuut

Hoewel het aantal bezoeken laag lijkt is er een hoge betrokkenheid vanuit de bezoeker. Dit is terug te zien in het percentage terugkerende bezoek en het gedrag op de pagina.

Bereik vakblad warmtepompen

 • Verschijnt zes keer per jaar in geprinte vorm in een gecontroleerde verspreiding van 3.900 exemplaren
 • Verschijnt in 2017 alweer in de negende jaargang.

Bereik e-mailnieuwsbrief

 • 1 nieuwsbrief per 2 weken
 • +/- 2.220 abonnees

Verspreiding

Verspreiding

Profiel lezers

De lezers van het vakblad Warmtepompen zijn werkzaam in de volgende sectoren:

 • Duurzame opdrachtgevers: overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties,projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven
 • Duurzame ontwerpers: architecten en bestekschrijvers
 • Duurzame adviseurs: installatieadviseurs en ingenieursbureaus
 • Duurzame uitvoerders: ESCo's en installateurs
 • Toeleveranciers: warmtepompsystemen, afgiftesystemen voor verwarming,koeling en warm tapwater, leveranciers van zonthermische systemen en regeltechniek
 • Overigen: branche- en belangenorganisaties, subsidiebureaus en 'sturende' (rijks en semi-rijks) overheden en organisaties.

Partner in Business 2017

Wordt Partner in Business van het vakblad Warmtepompen. U bent ambassadeur van uw industrie. Lezers van Warmtepompen zijn uw DMU. Het bezoek (animo) aan onze innovatieroutes bewijzen dit.

Partner in Business 2017 - PLATINUM

Kosten Platinum pakket: €7.875 per jaar

U krijgt hiervoor:

 • 4 keer een hele pagina full colour advertentie (bijv. productgericht of branding)
 • 1 keer een redactionele technologiepagina om uw techniek en innovaties te promoten
 • 3 rondjes productnieuws;
  per keer staat uw organisatie dan in het vakblad Warmtepompen,  
  op www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief van Warmtepompen (9 plaatsingen totaal!)
 • 1 pluspakket in de online leveranciersgids van www.vakbladwarmtepompen.nl

Uw organisatie staat in alle edities van het vakblad Warmtepompen in 2017 en een heel jaar op de website. Binnen dit pakket bieden wij u de mogelijkheid uw presentatie uit te breiden met een full banner op de website tegen een korting van 29%.

Totale mediawaarde van dit pakket: € 11.050

Partner in Business 2017 - GOLD

Kosten GOLD pakket: €4.050 per jaar

U krijgt hiervoor:

 • 2 keer een 1/1  pagina full colour advertentie (corporate of productgericht)
 • 1 keer een redactionele technologiepagina om uw techniek en innovaties te promoten
 • 1 rondje productnieuws;
  per keer staat uw organisatie dan in het vakblad Warmtepompen, op www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief van Warmtepompen (3 plaatsingen totaal!).

Uw organisatie staat dan in tenminste 4 edities van het vakblad Warmtepompen in 2017. Binnen dit pakket bieden wij u de mogelijkheid uw presentatie uit te breiden met een half banner op de website tegen een korting van 29%.

Totale mediawaarde van dit pakket: € 5.700

Bovenstaande pakketten gelden voor 1 jaar.

Bereik uw doelstellingen met contentmarketing & leadgeneration

Van thought leadership tot gekwalificeerde leads

Opdrachtgevers in de bouwketen oriënteren zich bij aankopen en investeringen op het gebied van duurzaamheid steeds meer online. Meer dan 60% van de kopers overweegt op basis van deze online oriëntatie slechts één of twee aanbieders. Hoe zorgt u ervoor dat u nog voorkomt in de overweging van deze potentiële klanten? Hoe weet u welke partijen er op dit moment in de markt zijn voor uw product of dienst? En hoe komt u vervolgens met ze in contact? Contentmarketing is hiervoor de ideale strategie. Wij denken graag met u mee over het ontwikkelen van awareness, thought leadership en het structureel genereren van kwalitatieve leads.

>> Lees meer over contentmarketing

>> Lees meer over leadgeneration

Wat wilt u bereiken met contentmarketing?

Snel meetbaar resultaat boeken. >> Basisoplossingen voor leadgeneration
Structureel kwalitatieve leads genereren. >> Geavanceerde oplossingen voor leadgeneration
Snel en efficiënt goede content ontwikkelen. >> Oplossingen voor contentmarketing
Top-of-mind worden en blijven bij beslissers. >> Oplossingen voor brand awareness
Gericht thought leadership opbouwen. >> Oplossingen voor thought leadership
Traffic genereren naar mijn eigen content. >> Oplossingen voor kwalitatieve traffic
Kennis ontwikkelen over beslissers in mijn markt. >> Oplossingen voor doelgroeponderzoek

Praktijkcase: hoe softwareleverancier Visma resultaat boekt met contentmarketing

Hoe bereik ik mijn doelgroep in het veranderende medialandschap? Dat is de vraag die Marketing Manager Rob Van Loenen van Visma Software zichzelf anderhalf jaar geleden stelde. Download nu de praktijkcase en lees hoe Rob de oplossing vond in content marketing, met als resultaat:

 • Positionering als kennispartner
 • Brand awareness
 • Engagement
 • 40% meer Marketing Qualified Leads

Uw online mogelijkheden

Uw online mogelijkheden

Online advertising is de toekomst en de toekomst is nu!

Met elf online advertentievormen heeft www.vakbladwarmtepompen.nl voor iedere doelstelling een oplossing.

 1. Full banner van de maand / Hiermee heeft u de hoogste institutionele opvalwaarde: € 630
 2. Rectangle van de maand / Dit is de grootste advertentiepositie: € 550
 3. Online partnerschap voor 1 jaar: € 1.500
 4. 'Rondje productnieuws': Drie maal plaatsing van uw nieuwsbericht: € 540
 5. Opname in de leveranciersgids
 6. Nieuwsflits van de week: € 850
 7. Lead Generation / Verwerving van warme leads
 8. Online Magazine Warmtepompen / Hiermee adverteert u in een bijzonder aantrekkelijke vormgeving
 9. Sponsor van de e-mailnieuwsbrief
 10. Advertorial in de e-mailnieuwsbrief van het vakblad Warmtepompen
 11. Exclusieve thema nieuwsbrief

Hieronder leest u per advertentievorm een uitgebreide beschrijving.


Teken nu in voor 2017

Het is tijd om 'de stap' naar online te maken. Uw doelgroep is online. Teken nu in voor uw online campagne en kies samen met het Warmtepompen team uw actiemomenten in 2017. Bij tijdige intekening krijgt u een aantrekkelijke korting.

Alle genoemde tarieven zijn per plaatsing of genoemde tijdseenheid en exclusief BTW.

Online - Uw advertentie op de homepage via bannering en/of partnerschap

Full banner van de maand: € 630

Plaatsing rechtsboven in de website
Formaat: 468x60 pixels

Exclusiviteit: 1 positie bovenaan (rechts). Deze positie rouleert tussen maximaal twee partijen
Op aanvraag: langer dan één maand plaatsing

Rectangle van de maand: € 550

Plaatsing op de website.
Formaat: 336x280 pixels.
Op aanvraag: langer dan één maand plaatsing

Online partnerschap voor 1 jaar: € 1.500

Plaatsing op de website (op de homepage) en in de e-mailnieuwsbrieven.
Dit is een commerciële tekst op de homepage van 115 tekens met uw ‘call-for-action’ boodschap.

De tekst wordt voorzien met uw logo. Perfecte advertentie voor al uw acties.

Online - Uw berichten op de homepage via ‘productnieuws'

'Rondje productnieuws': 3x plaatsing van uw nieuwsbericht: € 540

In het vakblad Warmtepompen (3.900 ex. Oplage), Op de website (3.200+ bezoekers per maand), in de e-mailnieuwsbrief (2.220+ abonnees). Uw bericht bevat 150 woorden tekst + foto (hoge resolutie) + vermelding URL

Online - Opname in de leveranciersgids (28 rubrieken)

Een basisvermelding is al gratis. Hiervoor hoeft u alleen maar het opgaveformulier in te vullen en op te sturen. Om zoveel mogelijk bovenaan in de rubriek te staan kiest uw organisatie voor een meer uitgebreide standaardvermelding of een pluspakket;

Pakket 1 - gratis

Basisvermelding gratis: Firmanaam, Straatadres, Vestigingsplaats, Telefoon, Email & websitenaam (zonder doorklik) in 1 rubriek;

Pakket 2 - € 199,- per jaar

Standaardvermelding: pakket 1 + doorklikbare URL + logo + 1 productfoto

Pakket 3 - € 450,- per jaar

Pluspakket: Pakket 1 + 2 + toevoeging productoverzicht 5 regels, de beschrijving van uw organisatie in 200 woorden in twee rubrieken + 2 foto’s. Er is ook een responsformulier gekoppeld aan uw vermelding waarmee u leads kunt genereren.

TIP: Opname van uw gegevens in iedere extra rubriek vergt een investering van slechts € 55 per rubriek.

Nieuwsflits van de week: € 850

Plaatsing op website en in de e-mailnieuwsbrief.
Exclusiviteit: 1 nieuwsflits tegelijk in onze media mogelijk op 1 moment

U heeft bijzonder nieuws of uw organisatie wil zich onderscheiden op een specifiek kennisterrein?

Uw nieuwsflits staat dan een week lang als gesponsord bericht in het zichtbare berichtengedeelte van de website en dus ook in de e-mailnieuwsbrief van die week. Respondenten (uw leads) laten hun gegevens achter. Deze worden door Vakmedianet aan u uitgeleverd. Eventuele productiekosten van een whitepaper door Vakmedianet komen voor uw rekening.

E-mailnieuwsbrief warmtepompen

Sponsor van de e-mailnieuwsbrief

Maximaal 2 posities
Plaatsing in de e-mailnieuwsbrieven

3 maanden: half banner voor € 2.000
6 maanden: half banner voor € 3.600
12 maanden: half banner voor € 6.120

Als sponsor van de e-mailnieuwsbrief heeft u recht op één gratis rondje productnieuws per kwartaal (waarde € 540).

Advertorial in de e-mailnieuwsbrief van het vakblad Warmtepompen

Plaatsing in 1 editie
Tarief per keer: € 595

Aanleveren: Een titel van max. 45 tekens (incl. spaties en leestekens) passend op één regel in de advertorial en de tekst van max. 400 leestekens (inclusief spaties, leestekens en de getoonde link-tekst). Daarnaast dient u de hyperlink aan te leveren. Indien de getoonde link-tekst afwijkt van de werkelijke url (bijv een deeplink), dan de werkelijke url én de link-tekst beide aanleveren.

U kunt ook een afbeelding meeleveren. Deze is max.140 pixels breed en 60 pixels hoog (bestandstype .gif of .jpg (niet animated). Afbeelding als los bestand aanleveren (niet geplakt in een Word document bijvoorbeeld).

Op aanvraag: plaatsing in meerdere edities

Thema e-mailnieuwsbrief

Thema e-mailnieuwsbrief naar het bestand van de e-mailnieuwsbrief van het vakblad Warmtepompen

Exclusieve e-mailnieuwsbrief. Tarief € 1.550

Opmaak en begeleiding door Vakmedianet in de huisstijl van de Warmtepompen e-mailnieuwsbrief, zonder bannering van andere adverteerders.
Advies: maximaal 4 nieuwsitems.

Uiteraard ontvangt u de openingsresultaten van deze partnermail.

Uw print mogelijkheden

Uw print mogelijkheden

Promotie van producten en diensten:
Warmtepompen biedt een op maat gesneden publiciteitspakket, waardoor uw communicatie-inspanningen optimaal renderen.

Mogelijkheden magazine:

 • Advertenties / advertorials
 • Productinfo; wordt doorgeplaatst op de site www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief
 • Dossiers; uw bedrijfspresentatie, bestpractice, laatste technologische ontwikkeling en/of usercase
 • Inserts / bijsluiters / covers

Themanummers 2017

Nr. Thema Verschijnen Sluiten
1 Wet­ en regelgeving / EPC / Energielabel /opleidingen 31 januari 10 januari
       
2 Comfortsystemen voor verwarmen/koelen/ventileren
Airconditioning en warmtepompen
28 maart 6 maart
       
3 WKO (utiliteit) 13 juni 19 mei
       
4 Plug & Play­concepten 26 september 5 september
       
5 Projectbouw + vrije sector (particulier) 24 oktober 3 oktober
       
6 Afgiftesystemen 12 december 21 november

Adverteer in 2017 in vakblad Warmtepompen

4 keer een 1/2 pagina voor € 3.400 (pakketprijs)
4 keer een 1/4 pagina voor € 1.900 (pakketprijs)
1/1 pagina á € 1.750,-
1/2 pagina á € 950.-
1/4 pagina á € 575.-

Wij adviseren 1/1 pagina adverteerders te kiezen voor de voordelige Partner in Business pakket. Zie boven.

Combinatieafspraken met RCC K&L, online en sponsoring van evenementen of zes advertenties in het vakblad Warmtepompen (alle edities 2017), zijn natuurlijk altijd mogelijk. Neem hiervoor contact op met Gejo Flierman.

Advertentieformaten (breedte x hoogte)

Bladspiegel 210 x 297 mm
Zetspiegel 185 x 265 mm

 

Formaten Staand Liggend
2/1 pagina spread** 420 x 297 mm -
1/1 pagina* 210 x 297 mm -
1/2 pagina 90 x 265 mm 185 x 130 mm
1/4 pagina 90 x 130 mm 185 x 65 mm

* 1/1 pagina aanleveren op formaat bladspiegel + 3 mm afloop rondom.
**Spreads aanleveren als twee losse pagina's.

Laatste nieuws

Bekijk het nieuwsarchief
am: AMT Arbo Bakkerswereld Bike Europe Bouwkwaliteit in de praktijk BouwMachines BrandVeilig.com cm: Cobouw Cobouw Bouwberichten de Architect Distrifood Executive Finance Facto Foodmagazine Gastvrije Zorg Gawalo HR Base Installatie Journaal KiZ (Kwaliteit en veiligheid in de Zorg) Logistiek Management Support  MCA (Management Control & Accounting) Misset Catering Misset Horeca NBD-Online Over Duurzame Inzetbaarheid Over eHRM Over Het Nieuwe Werken Over Strategische Personeelsplanning PT Industrieel Management PW. magazine voor HR-professionals RCC Koude & Luchtbehandeling Security Management Service Management Sigma Snackkoerier Tabak2day Tweewieler Vastgoedmarkt Vleesmagazine Warmtepompen Zorg & Zeggenschap