Branded content

Branded content

Met branded content bewijst u zich als autoriteit of kennispartner. U kunt op diverse manieren met relevante content uw doelgroep bereiken. Denk aan een advertorial, blogpost, sponsored dossier, whitepaper of video. Door kennis te delen en oplossingen aan te dragen bent u echt van toegevoegde waarde en zullen lezers u ook als kennispartner weten te waarderen.

Whitepaper

Een white paper is een document dat beschrijft hoe een technologie, product of dienst een specifiek probleem oplost. De whitepaper wordt door steeds meer adverteerders ingezet om potentiële geïnteresseerden van informatie te voorzien en hen zo vanuit hun eigen vraagstellingen met de oplossingen van de organisatie achter de whitepaper bekend te maken.

Een whitepaper beslaat meestal 4-8 pagina's, wordt vaak door een externe (journalist) geschreven en bevat een probleemstelling, beschrijving van oplossingsrichtingen en een conclusie. Daarmee onderscheid het zich inhoudelijk van de meestal commercieel ogende folders en brochures.

Expert artikel

Een expert artikel is de manier om uw bedrijf te profileren als kennispartner/expert in één van onze vakbladen. Een expert artikel beslaat 2/1 pagina A4 full colour en wordt in nauwe samenwerking met onze redactie geproduceerd. Het onderwerp wordt vanuit uw visie gezamenlijk bepaald, de expertise wordt geleverd door u en de redactie zorgt ervoor dat de inhoud door de lezers als waardevolle content wordt ervaren. De voordelen van een expert artikel zijn het informatieve karakter, u profileert uw organisatie als expert. Juist doordat de redactie waakt over de lezerswaarde, komt uw kennis uiteindelijk altijd het best tot zijn recht bij de lezers.

Bekijk hier een voorbeeld Expert artikel

Video

Een korte bedrijfspresentatie of interview. Als onderwerp wordt de organisatie zelf of een actueel vraagstuk genomen. Ideaal instrument om als innovatieve organisatie of 'thought leader' bij de doelgroep zichtbaar te worden.

Online advertorial

Een korte boodschap in de vormgeving van nieuwsberichten tussen de wekelijkse emailnieuwsbrieven van websites van Vakmedianet. Meestal rond de 400 tekens, met een korte header en een hyperlink als afsluiting. In een aantal gevallen met een kleine afbeelding geplaatst. Goed direct respons medium.

U kunt uw advertorial plaatsen op één of meer van onze websites, e-mailnieuwsbrieven en/of thema e-mailnieuwsbrieven.

Sponsored dossier

Een complete sectie op de website gevuld met specifieke informatie rond het onderwerp waarop de leverancier zich wil profileren. Vrij bewerkelijk en kostbaar, maar door de combinatie en compleetheid van informatie voor de doelgroep -die zich zo snel op een vraagstuk kan oriënteren- een uitstekende manier om op langere termijn aan klantenbinding en lead generation te werken.

Ronde tafel

Een face-to-face discussie, waarbij een aantal personen uit de doelgroep (bijv. de lezers van een magazine) onder leiding van de redactie een discussie over een bepaald onderwerp voeren. De adverteerder neemt zelf meestal deel aan de discussie. Ideaal om snel kwalitatieve informatie binnen te krijgen in een redactionele omgeving, zonder -door een te productgerichte benadering- de objectiviteit van de doelgroep over het onderwerp te verliezen.

Wordt meestal gecombineerd met een advertorial in het magazine met een verslag van de discussie.

Digizine

Het inzetten van digizines gebeurt steeds vaker. U kunt een geheel eigen (promotie)digizine voor uw organisatie laten maar, maar ook adverteren in de digizines van Vakmedianet. Meestal het best geschikt voor het lezen op tablets, en als u vanuit uw advertentie direct wilt doorlinken naar websites, of hele promotiefilmpjes, online inschrijfformulieren of landing pages direct zichtbaar in de digizines wilt plaatsen tussen de content.

Blogpost

Een weblog of blog is een persoonlijke online column op een specifiek onderwerp, waarin stelling wordt genomen en waarop directe discussie met de doelgroep mogelijk is. Meestal gedurende langere tijd ingezet, omdat de persoon achter de blog zo een reputatie opbouwt.

Poll

Een poll is een korte, krachtige vraag op een prominente positie op een vakwebsite. Organisaties kunnen hiermee snel inzicht krijgen in de mening van specifieke doelgroepen op hun vraag. De vraagstelling wordt in samenwerking met de redactie opgesteld.

Laatste nieuws

Bekijk het nieuwsarchief
AM AMT Arbo Bakkerswereld Bike Europe Bouwkwaliteit in de praktijk BouwMachines cm: Cobouw de Architect Distrifood Executive Finance Facto Foodmagazine Gawalo HRbase Installatie Journaal Logistiek Management Support   Misset Horeca NBD-Online Over Duurzame Inzetbaarheid PW. RCC|K&L Service Management Vastgoedmarkt Warmtepompen