Warmtepompen

Het vakblad Warmtepompen is met een volwaardige website, magazine, nieuwsbrief en congressen een echte ambassadeur voor de kennis en kunde van de warmtepompenindustrie over toepassingen in de gebouwde omgeving. Het is met zijn verschillende kanalen en mogelijkheden een geweldige titel om uw communicatiedoelstellingen te behalen; of deze nou op corporate niveau liggen of u wilt (sales)leads genereren:

Enkele voorbeelden

 • De Warmtepompen Innovatieroutes tijdens diverse vakbeurzen kenden een volle bezetting. Zowel deelnemers als standhouders zijn erg tevreden.
 • Plaats een whitepaper op onze website en ontvang gekwalificeerde leads
 • Het Nederlands Warmtepomp Congres.
  Toonaangevende sprekers delen hun kennis en wisselen informatie uit over uiteenlopende en actuele onderwerpen omtrent de vele kansen van warmtepompen voor duurzame energie. Een van de belangrijkste uitdagingen van nu en de komende jaren.

Vakblad Warmtepompen verschijnt in de gehele bouwkolom.

Meer weten? Download de complete mediakit!

Partner in Business 2018

Wordt Partner in Business van het vakblad Warmtepompen. U bent ambassadeur van uw industrie. Lezers van Warmtepompen zijn uw DMU. Het aantal deelnemers (animo) aan onze innovatieroutes en onze kenniscongressen bewijzen de behoefte aan actuele ontwikellingen en innovaties op het gebied van warmtepompen.

Redactionele formule

Warmtepompen is het verbindende platform in de bouwketen als het gaat om de toepassing van warmtepompen in woningen, commercieel vastgoed en maatschappelijk vastgoed. Door de heldere rubricering informeert Warmtepompen over de organisatie van een duurzame klimaat- en energievoorziening in woningen en gebouwen, wet- en regelgeving, beschikbare techniek, best practices en duurzame innovators.

Deze informatie ondersteunt opdrachtgevers in de bouwketen (overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties, projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven) bij de vormgeving en uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. Daarbij zorgt Warmtepompen voor contact van duurzame opdrachtgevers met duurzame ontwerpers als architecten en bestekschrijvers en duurzame adviseurs als installatieadviseurs en ingenieursbureaus.

Het bereik van Warmtepompen onder relevante branche- en belangenorganisaties, ESCo's, duurzame installateurs, subsidiebureaus en toeleveranciers maakt de doelgroepbenadering (keten) sluitend.

In de redactieraad van Warmtepompen zijn experts vanuit overheid, opdrachtgevers en warmtepompindustrie vertegenwoordigd.

Marktgids Warmtepompen 2017 - 2018

Marktgids Warmtepompen 2017 - 2018

Er wordt dan ook volop geanticipeerd op de kansen die duurzame klimaatinstallaties bieden. De overheid zet financiële instrumenten in om de vraag te stimuleren, de markt ontwikkelt innovatieve technologie en nieuwe toepassingsmogelijkheden en steeds meer eindgebruikers willen een duurzame woning of bedrijfsruimte met een lage energierekening. De komende jaren zijn dus zeer
kansrijk voor de toepassing van warmtepompen.

Integrale samenwerking
Om die kansen succesvol te verzilveren is een integrale aanpak nodig. Opdrachtgevers, architecten,
adviseurs, leveranciers, installateurs, ESCo’s en andere betrokkenen moeten samenwerken, kennis opdoen en gebruikmaken van elkaars expertise. Het is dus van belang dat professionals elkaar kunnen vinden en dat ze inzicht hebben in welke partijen actief zijn op de warmtepompmarkt. De marktsgids Warmtepompen is daarbij een waardevol hulpmiddel. Het biedt partijen in de bouwkolom en (mede-) beslissers op het gebied van duurzame klimaatinstallaties een overzicht van de
warmtepompmarkt. De gids is een naslagwerk waar ongeveer 5.000 professionals uit verschillende lagen van de bouwkolom uit kunnen putten. Enerzijds dankzij het in rubrieken onderverdeelde adressenoverzicht, anderzijds doordat ze per rubriek in toegankelijk taalgebruik over de
laatste marktontwikkelingen kunnen lezen.

Opbouw
De gids is overzichtelijk ingedeeld in rubrieken, en voor iedere rubriek worden door de redactie de actuele trends beschreven. Per rubriek staan vervolgens alle gerelateerde bedrijven bij elkaar,
in een overzichtelijke blokstructuur. Per vermelding worden één of meerdere toepassingsgebieden toegevoegd waarin het betreffende bedrijf actief is: woningbouw en/of uitiliteitsbou

De gids geeft een marktoverzicht van:
Aanbieders van warmtepompen (lucht/water, wko, oppervlaktewater), aanbieders van afgiftesystemen, adviseurs, platformen, brancheverenigingen, certificeerders & opleidingen)

Per rubriek is een artikel met actuele trends opgenomen
U hebt de mogelijkheid om in de gids uw producten/diensten te presenteren

Door middel van een advertentie, advertorial of projectbeschrijving kunt u zich in de gids profileren als leverancier, kennispartij én (toekomstig) partner.

DOWNLOAD HIER GRATIS DE MARKTGIDS 2017/2018

DOWNLOAD HIER DE SALESSHEET VAN MARKTGIDS WARMTEPOMPEN

Doelgroep

Het vakblad Warmtepompen is een belangrijke informatiebron voor:

 • overheden
 • vastgoedbedrijven
 • woningcorporaties
 • projectontwikkelaars
 • bouwbedrijven
 • architecten
 • bestekschrijvers
 • installatieadviseurs
 • ingenieursbureaus
 • ESCo's
 • installateurs (koeltechniek-verwarmingstechniek)
 • brancheorganisaties
 • subsidiebureaus
 • 'sturende' (rijks en semi-rijks) organisaties en overheden.

Verspreiding

Verspreiding

Profiel lezers

De lezers van het vakblad Warmtepompen zijn werkzaam in de volgende sectoren:

 • Duurzame opdrachtgevers: overheden, vastgoedbedrijven, woningcorporaties,projectontwikkelaars en ontwikkelende bouwbedrijven
 • Duurzame ontwerpers: architecten en bestekschrijvers
 • Duurzame adviseurs: installatieadviseurs en ingenieursbureaus
 • Duurzame uitvoerders: ESCo's en installateurs
 • Toeleveranciers: warmtepompsystemen, afgiftesystemen voor verwarming,koeling en warm tapwater, leveranciers van zonthermische systemen en regeltechniek
 • Overigen: branche- en belangenorganisaties, subsidiebureaus en 'sturende' (rijks en semi-rijks) overheden en organisaties.

Partner in Business 2018 - PLATINUM

Kosten Platinum pakket: €7.875 per jaar

U krijgt hiervoor:

 • 4 keer een hele pagina full colour advertentie (bijv. productgericht of branding)
 • 1 keer een redactionele technologiepagina om uw techniek en innovaties te promoten
 • 3 rondjes productnieuws;
  per keer staat uw organisatie dan in het vakblad Warmtepompen,  
  op www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief van Warmtepompen (9 plaatsingen totaal!)
 • 1 pluspakket in de online leveranciersgids van www.vakbladwarmtepompen.nl

Uw organisatie staat in alle edities van het vakblad Warmtepompen in 2018 en een heel jaar op de website. Binnen dit pakket bieden wij u de mogelijkheid uw presentatie uit te breiden met een full banner op de website tegen een korting van 29%.

Totale mediawaarde van dit pakket: € 11.050

Partner in Business 2018 - GOLD

Kosten GOLD pakket: €4.050 per jaar

U krijgt hiervoor:

 • 2 keer een 1/1  pagina full colour advertentie (corporate of productgericht)
 • 1 keer een redactionele technologiepagina om uw techniek en innovaties te promoten
 • 1 rondje productnieuws;
  per keer staat uw organisatie dan in het vakblad Warmtepompen, op www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief van Warmtepompen (3 plaatsingen totaal!).

Uw organisatie staat dan in tenminste 4 edities van het vakblad Warmtepompen in 2018. Binnen dit pakket bieden wij u de mogelijkheid uw presentatie uit te breiden met een half banner op de website tegen een korting van 29%.

Totale mediawaarde van dit pakket: € 5.700

Bovenstaande pakketten gelden voor 1 jaar.

Bereik uw doelstellingen met contentmarketing & leadgeneration

Van thought leadership tot gekwalificeerde leads

Opdrachtgevers in de bouwketen oriënteren zich bij aankopen en investeringen op het gebied van duurzaamheid steeds meer online. Meer dan 60% van de kopers overweegt op basis van deze online oriëntatie slechts één of twee aanbieders. Hoe zorgt u ervoor dat u nog voorkomt in de overweging van deze potentiële klanten? Hoe weet u welke partijen er op dit moment in de markt zijn voor uw product of dienst? En hoe komt u vervolgens met ze in contact? Contentmarketing is hiervoor de ideale strategie. Wij denken graag met u mee over het ontwikkelen van awareness, thought leadership en het structureel genereren van kwalitatieve leads.

>> Lees meer over contentmarketing

>> Lees meer over leadgeneration

Wat wilt u bereiken met contentmarketing?

Snel meetbaar resultaat boeken. >> Basisoplossingen voor leadgeneration
Structureel kwalitatieve leads genereren. >> Geavanceerde oplossingen voor leadgeneration
Snel en efficiënt goede content ontwikkelen. >> Oplossingen voor contentmarketing
Top-of-mind worden en blijven bij beslissers. >> Oplossingen voor brand awareness
Gericht thought leadership opbouwen. >> Oplossingen voor thought leadership
Traffic genereren naar mijn eigen content. >> Oplossingen voor kwalitatieve traffic
Kennis ontwikkelen over beslissers in mijn markt. >> Oplossingen voor doelgroeponderzoek

Praktijkcase: hoe softwareleverancier Visma resultaat boekt met contentmarketing

Hoe bereik ik mijn doelgroep in het veranderende medialandschap? Dat is de vraag die Marketing Manager Rob Van Loenen van Visma Software zichzelf anderhalf jaar geleden stelde. Download nu de praktijkcase en lees hoe Rob de oplossing vond in content marketing, met als resultaat:

 • Positionering als kennispartner
 • Brand awareness
 • Engagement
 • 40% meer Marketing Qualified Leads

Uw print mogelijkheden

Uw print mogelijkheden

Promotie van producten en diensten:
Warmtepompen biedt een op maat gesneden publiciteitspakket, waardoor uw communicatie-inspanningen optimaal renderen.

Mogelijkheden magazine:

 • Advertenties / advertorials
 • Productinfo; wordt doorgeplaatst op de site www.vakbladwarmtepompen.nl en in de e-mailnieuwsbrief
 • Dossiers; uw bedrijfspresentatie, bestpractice, laatste technologische ontwikkeling en/of usercase
 • Inserts / bijsluiters / covers

Download voor meer informatie onze feitenkaart!

Laatste nieuws

Bekijk het nieuwsarchief
am: AMT Arbo Bakkerswereld Bike Europe Bouwkwaliteit in de praktijk BouwMachines BrandVeilig.com cm: Cobouw Cobouw Bouwberichten de Architect Distrifood Executive Finance Facto Foodmagazine Gawalo HR Base Installatie Journaal Logistiek Management Support  Misset Catering Misset Horeca NBD-Online Over Duurzame Inzetbaarheid Over Het Nieuwe Werken PT Industrieel Management PW. magazine voor HR-professionals RCC Koude & Luchtbehandeling Security Management Service Management Sigma Snackkoerier Vastgoedmarkt Vleesmagazine Warmtepompen